Intensieve gezinsbegeleiding

Ik heb zoveel meegemaakt, hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen daar geen last van hebben?

Mijn partner en ik zitten niet op één lijn qua opvoeding, hoe gaan we hiermee om?

Ik voel me heen en weer geslingerd tussen de ambitie voor mijn werk en de zorg voor mijn kinderen, hoe geef ik dit vorm? 

Samenleven in een gezin, hoe doe je dat?

Als gezin sta je voortdurend voor de uitdaging van samenleven in steeds veranderende omstandigheden. Immers: Kinderen worden geboren of gaan het huis uit en verschillende levensfasen vragen andere opvoedingsvaardigheden van ouders. Vaardigheden waar niemand voor geleerd heeft, maar wel voor komt te staan. Als ouders overleg je met elkaar hoe je hiermee wilt omgaan. Of je krijgt gevraagd en ongevraagd advies en tips van familie, vrienden, leerkrachten van school en op social media.

Meestal gaat het goed en ontwikkelen kinderen zich op een gezonde wijze. Echter door allerlei omstandigheden kunnen situaties ontstaan, waarbij je als ouders (tijdelijk) ondersteuning nodig hebt. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ernstige ziekte, stoornis of verlies van een ouder of kind, bij heftige relatieproblemen of wanneer door echtscheiding  gezocht wordt naar een nieuwe manier van (gedeeltelijk) samenleven.
Gezinsbegeleiding Breda biedt hulp aan gezinnen met complexe problematiek. Behalve ernstige opvoedproblemen, waarbij het gedrag van kinderen zich uit door bijvoorbeeld niet luisteren, stelen, weglopen, agressief of juist teruggetrokken gedrag, zijn er vaak ook problemen op andere levensgebieden zoals financiën, relatie of echtscheiding.

De jeugdhulp kan individueel zijn, maar meestal gaat dit in samenwerking met ouders en eventueel overige gezinsleden. Immers, wanneer één gezinslid ergens last van heeft, komt het zelden voor dat niet ook de anderen hierbij betrokken zijn. Bovendien is het belangrijk gebruik te maken van de expertise van degenen die dichtbij de jeugdige staan. We gaan vooral op zoek naar datgene wat nog wél goed gaat, zodat de kracht die dit mogelijk maakt op meer momenten kan worden ingezet. Voor deze intensieve vorm van gezinshulp kom ik één of meerdere keren per week thuis in het gezin, afhankelijk van de hulpvraag. We werken samen naar een vorm van samenleven, waarin ieder gezinslid zich weer thuis voelt.

gezinsbegeleidingbreda