Weerbaarheid en groei

Mijn kind klaagt vaak over buikpijn terwijl er medisch niets aan de hand is, hoe kan ik dit toch serieus nemen?

Bij mijn kind is autisme gediagnosticeerd, hoe leert hij zich daarmee staande te houden?

Ik wil dat mijn kind gelukkig is, hoe komt zij weer beter in haar vel te zitten?

Wat is weerbaarheid?

We willen allemaal dat onze kinderen weerbaar zijn in de wereld, dat ze hun mannetje kunnen staan in lastige situaties en zich weten te handhaven in een groep. Thuis, in de buurt en op school. We willen dat ze vriendschappen sluiten en zich in het sociale verkeer op een adequate manier kunnen opstellen. Als ouders vragen we veel van onze kinderen, al dan niet ‘opgelegd’ door onze omgeving. Maar wat we ook willen is dat onze kinderen liefdevol en veilig opgroeien. Dat ze sterk zijn van binnenuit en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen, waarmee ze vol vertrouwen in het leven staan.

De weerbaarheidstraining bij Gezinsbegeleiding Breda richt zich zowel op het oefenen van praktische vaardigheden, als op het met elkaar in gesprek gaan. Bij deze therapievorm komen levensthema’s aan bod waar kinderen op dat moment mee worstelen en waarmee we aan de slag gaan. Afhankelijk van de hulpvraag werk ik individueel met een kind, of met een groepje van maximaal vier kinderen. Naast deze training vinden altijd gesprekken met ouders plaats, om hen zoveel mogelijk te betrekken bij datgene wat aan bod komt en zij samen met het kind de transfer naar de dagelijkse leefwereld van het kind kunnen maken.

De trainingsruimte is zodanig  dat we op een prettige manier kunnen samenzitten in een rustige sfeer, als ook fysiek kunnen werken. Na de training weerbaarheid en groei sta je steviger met beide benen op de grond én steviger in je leven.

gezinsbegeleidingbreda