Missie en Visie

Een schatkist vol therapiemagie

In mijn vak als ouder- gezinstherapeut werk ik met een grote diversiteit aan gezinnen, gezinssamenstellingen en families. Het arsenaal aan ouderschapsvragen dat door de jaren heen de revue is gepasseerd, loopt zeer uiteen. Vragen over hoe om te gaan met faalangst, extreem druk gedrag, neerslachtigheid, delinquent gedrag en kinderen die niet willen luisteren. Maar ook vragen over uitermate delicate kwesties als mishandeling, incest en verwaarlozing.

Mijn visie op hulp bieden aan kinderen is, dat je het pas echt oppakt voor het kind als je het eerst ook oppakt voor de ouders. Want als het met de ouders goed gaat, gaat het met het kind meestal ook goed, zo is mijn ervaring. Zelfs in de meest schrijnende opvoedingssituaties, weten ouders vaak zelf heel goed dat er iets fout loopt en zie ik puur onvermogen om beter te doen. En hoe steunend het kan zijn als hen dan niet alleen verteld wordt dat de situatie op deze manier niet goed is, maar als iemand echt contact maakt, echt verbinding maakt van mens tot mens. Dán gebeurt er iets wonderlijks, als ik de ziel in iemands ogen zie en in verbinding ga.

Dit noem ik therapiemagie.

Wanneer dát gebeurt kan alles gezegd worden, of juist niets. Wanneer iemand zich in zijn diepste wezen gezien weet en gehoord voelt. Dit magische contact, dat zich haast niet laat omschrijven, heb ik al vele malen meegemaakt en is de kern van mijn hulpverleningscontact. Methodieken, theorieën, modellen, het liefst evidence based: ze stellen niets voor als het hartscontact op zielsniveau ontbreekt.

Vanuit deze verbinding onderzoek ik waar het in het leven van de mens tegenover me om gaat. Uit welk ‘nest’ iemand komt en hoe hij zich al dan niet verbonden weet hiermee. Ik luister naar het verhaal van weer een nieuwe familiegeschiedenis. Mijn therapeutische interventies zijn er vooral op gericht om iemand goed in te bedden in zijn gezin van herkomst, want, hoe pijnlijk vaak ook, dáár ligt de oorsprong van de ontstane situatie nu. Een familie, opgedane kwetsuren, altijd voortdurende (onbesefte) loyaliteiten; het is een schatkist om mee te werken.

Het is mijn missie dat mensen opnieuw betekenis geven aan hun eigen verhaal, door op een andere manier naar levensgebeurtenissen te kijken. En dan is er al een wereld gewonnen.

 gezinsbegeleidingbreda