Hulp bij scheiding

Wij gaan scheiden, hoe regelen wij het zo goed mogelijk voor de kinderen?

Mijn ex en ik zitten niet op één lijn qua opvoeding, hoe gaan we hiermee om?

Ik krijg eindelijk weer omgang met mijn kind, hoe zorg ik ervoor dat dit goed gaat?

Partners kunnen scheiden, ouders niet

Ouderschap is voor altijd. Wanneer je als partners besluit te scheiden, blijf je toch samen een ouderpaar voor jullie kind(eren). Je blijft samen verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, en de verdeling van zorg- en opvoedtaken moet opnieuw worden vormgegeven. Gezinsbegeleiding Breda ondersteunt bij dit proces van ouderschapsreorganisatie tijdens en na een scheiding, wat vaak ingrijpend en emotioneel is voor zowel ouders als kinderen.

Samen met ouders voer ik gesprekken om de onderlinge communicatie op gang te brengen, te versterken en in stand te houden. Soms is de relatie zo verstoord dat in eerste instantie met één ouder gewerkt wordt, eventueel bijgestaan door voor hen belangrijke personen zoals grootouders of vrienden. Indien mogelijk worden ook de kinderen actief betrokken, wanneer de leeftijd dat toelaat. Tijdens de oudergesprekken komen onderwerpen aan bod als het organiseren van een omgangsregeling en praktische afspraken rondom de opvoeding. Het maken van een ouderschapsplan kan een onderdeel zijn. Maar ook staan we stil bij de manier waarop je de kinderen kunt steunen bij hun verdriet en rouwverwerking over de scheiding.

Wanneer nieuwe partners komen en samengestelde gezinnen ontstaan, vraagt dat een enorme inzet van eenieder om samen te leven en je thuis te voelen. Ouders worden stiefouders en kinderen worden stiefkinderen en stiefzus of stiefbroer. En wellicht komen er halfzusjes en halfbroertjes bij. Hoe vind je als kind, maar ook als volwassene je weg in de wirwar van gezinsposities? Dáár gaan we mee aan de slag!

 

Omgangsbegeleiding

Omgangsbegeleiding is een specifieke hulpvorm die wordt ingezet wanneer het contact met (één van) de ouders niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld wanneer langere tijd geen contact is geweest en ouder en kind opnieuw aan elkaar moeten wennen en een manier van omgang moeten vinden. Door dit hernieuwde contact langzaam op te bouwen en het kind geleidelijk te laten wennen aan het samenzijn met vader of moeder, wordt gewerkt aan herstel van het ouder-kindcontact.

Omgangsbegeleiding vindt thuis plaats of in een ruimte van Gezinsbegeleiding Breda. Deze is niet gebonden aan kantoortijden en kan ook in het weekend plaatsvinden. Er wordt toegewerkt naar een manier waarop ouders zelf in staat zijn om vorm te geven aan een gewenste omgangsregeling, waarbij de veiligheid en ontwikkeling van het kind altijd het gezamenlijk uitgangspunt is.

 

 gezinsbegeleidingbreda